Chia sẻ bài viết này:
  1. Nơi nào Bác sống một thời

Làm thầy giáo dạy trẻ vui học hành?
Đáp án: Trường Dục Thanh – TP. Phan Thiết

  1. Nơi nào nắng biển trong lành

Bác dạy đàn trẻ học hành tiến nhanh?
Đáp án: TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận

  1. Nơi nào thành quách dọc ngang

Theo cha, Bác vượt gian nan học hành?
Đáp án: TP. Huế

  1. Đố ai qua Nhật, sang Tàu

Soạn thành huyết lệ lưu cầu tàn thư
Hô hào vận động Đông Du
Kết đoàn cùng với sĩ phu khắp miền?
Đáp án: Phan Bội Châu

 

Câu đố báo tường thú vị về nhân vật lịch sử

– Đố ai nêu lá quốc kì

Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời

Yếm, khăn đội đá vá trời

Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?

(Là ai? – Hai Bà Trưng)

– Đố ai trên Bạch Đằng giang

Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời

Phá quân Nam Hán tơi bời

Gươm thần độc lập giữa trời vang lên?

(Là ai? – Ngô Quyền)

– Đố ai gian khó chẳng lùi

Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay

Mười năm Bình Định ra tay

Thành Đông Quan, mất vía bầy Vương Thông?

(Là ai? – Lê Lợi)

– Đố ai qua Nhật, sang Tàu

Soạn thành huyết lệ lưu cầu tàn thư

Hô hào vận động Đông Du

Kết đoàn cùng với sĩ phu khắp miền?

(Là ai?- Phan Bội Châu)

– Làng Nguyệt Ức, có một người

Khai Xuyên tên chữ, hiệu thì Hạnh Am

Đang làm tri huyện bỏ quan

Lục niên ẩn tích dạy đàn học sinh

Giúp mưu Nguyễn Huệ Bắc Bình

Đố ai biết được tiên sinh tên gì ?

(Là ai?- Nguyễn Thiếp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *