Chia sẻ bài viết này:

Nhằm tạo điều kiện giúp đỡ các vị Phụ huynh và các con thuận lợi trong việc tìm hiểu vào trường THCS, TP xin gửi đến Bảng quy hoạch Tuyến tuyển sinh năm học 2019 – 2020 cho khu vực phường Đức Giang và Thượng Thanh như sau:

THÔNG BÁO TUYẾN TUYỂN SINH

  1. Trường THCS Thượng Thanh

– Tổ: 1, 3, 4, 5,  6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 phường Thượng Thanh

– Tổ: 1, 19, 26, 27 phường Đức Giang

  1. Trường THCS Thanh Am

– Tổ: 16 đến 26; tổ 28, 29, 30, 31 phường Thượng Thanh

– Tổ 9 phường Đức Giang

– Tổ: 29, 30, 31, 32 phường Ngọc Thụy

THÔNG BÁO TUYẾN TUYỂN SINH

  1. Trường THCS Thượng Thanh

– Tổ: 1, 3, 4, 5,  6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 phường Thượng Thanh.

– Tổ: 1, 19, 26, 27 phường Đức Giang.

  1. Trường THCS Thanh Am

– Tổ: 16 đến 26; tổ 28, 29, 30, 31 phường Thượng Thanh.

– Tổ 9 phường Đức Giang.

– Tổ: 29, 30, 31, 32 phường Ngọc Thụy.

Hoặc tải file word THÔNG BÁO TUYẾN TUYỂN SIN1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *