Tuyển sinh vào lớp 1 Quận Long Biên
Chia sẻ bài viết này:

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 – 2020 tại Hà Nội sẽ được bắt đầu từ Từ 01/07/2019 đến 03/07/2019 bằng 2 hình thức: Trực tuyến và trực tiếp.

Các vị Phụ huynh có con vào lớp 1 có thể đăng kí trực tuyến tại: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/dang-ky-tuyen-sinh/dang-ky/2/13 (lưu ý: bắt đầu từ 1/7/2019 mới có thể đăng ký).

Các vị phụ huynh có thể tham khảo thông tin tuyển sinh vào lớp 1 của các trường trong Quận Long Biên dưới đây nhé. Thông tin này sẽ giúp quý vị nắm được các chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1, các tuyến tuyển sinh của các trường cấp 1 trong quận Long Biên để các phụ huynh nắm bắt được thông tin, phân tuyến, chỉ tiêu kế hoạch của từng trường.

Chú thích viết tắt các đối tượng:

*DT1: Học sinh có Hộ khẩu thường trú và Nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường
*DT2: Học sinh có Hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng Nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh của trường
*DT3: Học sinh có Nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh của trường nhưng Hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 trường Tiểu học Gia Thượng

Chỉ tiêu tuyển sinh:
-Số lớp học: 6
-Số học sinh: 257

Tuyến tuyển sinh

-Tổ dân phố số 1 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 2 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 8 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 9 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 10 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 20 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 33 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 34 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 35 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 36 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 37 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 38 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Đoàn Kết

Chỉ tiêu tuyển sinh:
-Số lớp học: 5
-Số học sinh: 225

Tuyến tuyển sinh

-Tổ dân phố số 16 phường Long Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 19 phường Long Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 20 phường Long Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 22 phường Long Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 1 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 2 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 5 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 6 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 9 (chung cư CT1) phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 9 (chung cư CT2A) phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 9 (chung cư CT2B) phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Gia Quất

Chỉ tiêu tuyển sinh:
-Số lớp học: 6
-Số học sinh: 213

Tuyến tuyển sinh

-Tổ dân phố số 5 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 6 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 22 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 23 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 24 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 28 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 1 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 3 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 4 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 5 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 6 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường TH,THCS & THPT Vinschool The Harmony

Chỉ tiêu tuyển sinh:
-Số lớp học: 9
-Số học sinh: 270

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Ái Mộ A

Chỉ tiêu tuyển sinh:
-Số lớp học: 4
-Số học sinh: 190

Tuyến tuyển sinh

-Tổ dân phố số 1 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 2 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 3 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 4 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 5 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 6 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 7 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 8 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 8A phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 9 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 10 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 11 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 2 (Chung cư Mipec) phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Ái Mộ B

Chỉ tiêu tuyển sinh:
-Số lớp học: 6
-Số học sinh: 280

Tuyến tuyển sinh

-Tổ dân phố số 12 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 13 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 14 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 15 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 16 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 17 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 18 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 19 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 20 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 21 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 22 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 23 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 24 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 25 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 26 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 27 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 28 phường Ngọc Lâm quận Long Biên DT1 DT2

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Bồ Đề

Chỉ tiêu tuyển sinh:
-Số lớp học: 6
-Số học sinh: 285

Tuyến tuyển sinh

-Tổ dân phố số 1 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 2 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 4 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 5 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 6 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 11 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 12 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 13 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 14 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 15 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 16 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 17 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 24 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 25 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 26 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 27 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 30 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Cự Khối

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 5

-Số học sinh: 205

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 1 phường Cự Khối quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 2 phường Cự Khối quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 3 phường Cự Khối quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 4 phường Cự Khối quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 5 phường Cự Khối quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 6 phường Cự Khối quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 7 phường Cự Khối quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 8 phường Cự Khối quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 9 phường Cự Khối quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 10 phường Cự Khối quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 11 phường Cự Khối quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 12 phường Cự Khối quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 13 phường Cự Khối quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Đô Thị Sài Đồng

Chỉ tiêu tuyển sinh:
-Số lớp học: 5
-Số học sinh: 140

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 6

-Số học sinh: 280

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 8 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 9 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 10 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 11 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 12 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 13 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 14 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 15 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 16 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 17 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 8 (Chung cư CT15) phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Đức Giang

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 6

-Số học sinh: 250

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 17 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 18 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 3 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 18 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 20 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 21 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 22 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 26 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 27 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Gia Thụy

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 8

-Số học sinh: 330

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 1 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 2 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 3 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 3A phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 4 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 5 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 6 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 7 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 8 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 9 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 10 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 11 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 12 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 13 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 14 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 15 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 16 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 17 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 18 phường Gia Thụy quận Long Biên DT1 DT2

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Giang Biên

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 5

-Số học sinh: 220

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 1 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 2 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 3 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 4 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 5 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 6 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 7 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 18 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 19 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 20 phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 6 (Chung cư Ruby 1) phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 7 (Chung cư Ruby 2) phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 18 (Chung cư N08) phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 18 (Chung cư N09) phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 18 (Chung cư N010) phường Giang Biên quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Long Biên

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 8

-Số học sinh: 370

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 1__phường Long Biên__quận Long Biên__DT1__DT2__DT3

-Tổ dân phố số 2__phường Long Biên__quận Long Biên__DT1__DT2__DT3

-Tổ dân phố số 3__phường Long Biên__quận Long Biên__DT1__DT2__DT3

-Tổ dân phố số 5__phường Long Biên__quận Long Biên__DT1__DT2__DT3

-Tổ dân phố số 6__phường Long Biên__quận Long Biên__DT1__DT2__DT3

-Tổ dân phố số 7__phường Long Biên__quận Long Biên__DT1__DT2__DT3

-Tổ dân phố số 9__phường Long Biên__quận Long Biên__DT1__DT2__DT3

-Tổ dân phố số 10__phường Long Biên__quận Long Biên__DT1__DT2__DT3

-Tổ dân phố số 11__phường Long Biên__quận Long Biên__DT1__DT2__DT3

-Tổ dân phố số 12__phường Long Biên__quận Long Biên__DT1__DT2__DT3

-Tổ dân phố số 14__phường Long Biên__quận Long Biên__DT1__DT2__DT3

-Tổ dân phố số 23__phường Long Biên__quận Long Biên__DT1__DT2__DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt – Long Biên

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 6

-Số học sinh: 227

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 18 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 19 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 20 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 23 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 28 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 29 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 30 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 31 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 32 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Ngô Gia Tự

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 6

-Số học sinh: 281

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 6 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 7 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 8 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 10 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 11 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 12 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 13 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 14 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 15 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 16 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 17 A phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 17 B phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 14 (Chung cư Palm Garden) phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 14 (Khu đô thị Việt Hưng) phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Ngọc Lâm

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 6

-Số học sinh: 240

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 3 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 7 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 8 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 9 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 10 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 18 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 19 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 20 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 21 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 22 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 23 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 28 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 29 phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 18 (Chung cư quân đội 319) phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 19 (Chung cư Beriver) phường Bồ Đề quận Long Biên DT1 DT2

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 8

-Số học sinh: 375

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 3 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 4 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 5 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 6 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 7 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 11 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 12 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 13 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 14 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 15 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 16 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 17 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 21 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 22 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 24 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 25 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 26 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 27 phường Ngọc Thụy quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Phúc Đồng

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 5

-Số học sinh: 245

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 1 phường Phúc Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 2 phường Phúc Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 3 phường Phúc Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 4 phường Phúc Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 5 phường Phúc Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 6 phường Phúc Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 7 phường Phúc Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 8 phường Phúc Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 10 phường Phúc Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 15 phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 16 phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Khu Vinhomes The Harmony phường Phúc Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Phúc Lợi

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 7

-Số học sinh: 300

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 1 phường Phúc Lợi quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 2 phường Phúc Lợi quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 3 phường Phúc Lợi quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 4 phường Phúc Lợi quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 5 phường Phúc Lợi quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 6 phường Phúc Lợi quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 7 phường Phúc Lợi quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 8 phường Phúc Lợi quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 9 phường Phúc Lợi quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 10 phường Phúc Lợi quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 11 phường Phúc Lợi quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 6 (Chung cư Ecohome) phường Phúc Lợi quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 11 (Chung cư Ruby City) phường Phúc Lợi quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Khu Vinhomes Riverside  phường Phúc Lợi quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Ptcs Hy Vọng

Chỉ tiêu tuyển sinh:
-Số lớp học: 1
-Số học sinh: 7

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Sài Đồng

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 6

-Số học sinh: 290

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 9 phường Phúc Đồng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 12 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 13 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 14 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 15 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 16 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 17 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 18 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 21 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Thạch Bàn A

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 5

-Số học sinh: 175

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 8 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 9 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 10 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 12 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 14 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 15 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 17 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Thạch Bàn B

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 6

-Số học sinh: 251

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 3 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 4 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 7 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 11 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 13 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 16 phường Thạch Bàn quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Thanh Am

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 5

-Số học sinh: 175

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 19 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 20 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 21 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 22 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 23 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 24 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 25 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 26 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 28 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 31 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 9 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 10 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 11 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Thượng Thanh

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 6

-Số học sinh: 232

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 8 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 9 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 10 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 11 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 12 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 13 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 14 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 15 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 16 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 29 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 30 phường Thượng Thanh quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 1 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 19 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Việt Hưng

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 9

-Số học sinh: 400

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 1 phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 2 phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 3 phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 4 phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 5 phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 6 phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 7 phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 8 phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 9 phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 10 phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 11 phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 12 phường Việt Hưng quận Long Biên DT1 DT2

-Tổ dân phố số 5 phường Đức Giang quận Long Biên DT1 DT2

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều

Chỉ tiêu tuyển sinh:

-Số lớp học: 6

-Số học sinh: 280

Tuyến tuyển sinh:

-Tổ dân phố số 1 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 2 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 3 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 4 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 5 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 6 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 7 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 8 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 9 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 10 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 11 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 19 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 20 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

-Tổ dân phố số 22 phường Sài Đồng quận Long Biên DT1 DT2 DT3

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Wellspring

Chỉ tiêu tuyển sinh:
-Số lớp học: 10
-Số học sinh: 190

Các bạn xem thêm bài Hồ sơ nhập học vào 10 gồm những gì năm học 2019 – 2020

Nguồn: hanoi.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *