Archive for: Hồ sơ

  • Bộ hồ sơ công chức theo Thông tư 07/2019/TT-BNV

    Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BNV về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Dưới đây là trọn bộ danh sách các biểu mẫu phục vụ công tác quản lý hồ sơ viên chức, mời các bạn cùng tham khảo.
    Đọc tiếp