Các bạn vẫn hay hỏi kích thước các khổ giấy như thế nào và sự liên quan giữa chúng. Bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu rõ điều này. Khổ giấy A0 Khổ giấy A0 có kích thước 841 × 1189 mm hoặc 33,1 × 46,8 inch. Cắt nó làm đôi sẽ tạo ra hai […]

Sự liên quan giữa các khổ giấy từ A0 – A6

Các bạn vẫn hay hỏi kích thước các khổ giấy như thế nào và sự liên quan giữa chúng. Bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu rõ điều này.

  1. Khổ giấy A0

Khổ giấy A0 có kích thước 841 × 1189 mm hoặc 33,1 × 46,8 inch. Cắt nó làm đôi sẽ tạo ra hai tờ giấy A1. Một khổ giấy A0 sẽ vừa với phong bì C0. Khi gấp lại một nửa, nó sẽ vừa với một phong bì C1. A0 là một phần của sê-ri A và được xác định theo tiêu chuẩn khổ giấy quốc tế ISO 216.

  1. Khổ giấy A1

Khổ giấy A1 có kích thước 594 × 841 mm hoặc 23,4 × 33,1 inch. Cắt nó làm đôi sẽ tạo ra hai tờ giấy A2. Một khổ giấy A1 sẽ vừa với một phong bì C1. Khi gấp lại một nửa, nó sẽ vừa với một phong bì C2. A1 là một phần của sê-ri A và được xác định theo tiêu chuẩn khổ giấy quốc tế ISO 216.

  1. Khổ giấy A2

Khổ giấy A2 có kích thước 420 × 594 mm hoặc 16,5 × 23,4 inch. Cắt nó làm đôi sẽ tạo ra hai tờ giấy A3. Một khổ giấy A2 sẽ vừa với một phong bì C2. Khi gấp lại một nửa, nó sẽ vừa với một phong bì C3. A2 là một phần của sê-ri A và được xác định theo tiêu chuẩn khổ giấy quốc tế ISO 216.

  1. Khổ giấy A3

Khổ giấy A3 có kích thước 297 × 420 mm hoặc 11,7 × 16,5 inch. Cắt nó làm đôi sẽ tạo ra hai tờ giấy A4. Một khổ giấy A3 sẽ vừa với một phong bì C3. Khi gấp lại một nửa, nó sẽ vừa với một phong bì C4. A3 là một phần của sê-ri A và được xác định theo tiêu chuẩn khổ giấy quốc tế ISO 216.

  1. Khổ giấy A3+

Khổ giấy A3 + có kích thước 329 × 483mm

  1. Khổ giấy A4

Khổ giấy A4 có kích thước 210 × 297 mm hoặc 8,3 × 11,7 inch. Cắt nó làm đôi sẽ tạo ra hai tờ giấy A5. Một khổ giấy A4 sẽ phù hợp với một phong bì C4. Khi gấp lại một nửa, nó sẽ vừa với một phong bì C5. A4 là một phần của sê-ri A và được xác định theo tiêu chuẩn khổ giấy quốc tế ISO 216.

  1. Khổ giấy A5

Khổ giấy A5 có kích thước 148 × 210 mm hoặc 5,8 × 8,3 inch. Cắt nó làm đôi sẽ tạo ra hai tờ giấy A6. Một khổ giấy A5 sẽ vừa với một phong bì C5. Khi gấp lại một nửa, nó sẽ vừa với một phong bì C6. A5 là một phần của sê-ri A và được xác định theo tiêu chuẩn khổ giấy quốc tế ISO 216.

  1. Khổ giấy A6

Khổ giấy A6 có kích thước 105 × 148 mm hoặc 4,1 × 5,8 inch. Cắt nó làm đôi sẽ tạo ra hai tờ giấy A7. Một khổ giấy A6 sẽ vừa với phong bì C6. Khi gấp lại một nửa, nó sẽ vừa với một phong bì C7. A6 là một phần của sê-ri A và được xác định theo tiêu chuẩn khổ giấy quốc tế ISO 216.

Trên đây là một số khổ giấy thông dụng. Nếu bạn muốn biết thêm các kích thước khác các bạn có thể tham khảo ở đây. Hoặc truy cập trang https://papersizes.io/

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked